آریس

جستجو ...
آریس

اسماعیل حسن زاده

7 ماه پیش
|
76آریس
آریس0آریس

هرس

برای بار دهی بهتر نهال پرتقال ۴ ساله چه کار باید کرد .کنتر دیواره .هرس فرم دهی تبیاز داره یا نه .ممنونم .از رشت .حسن زاده هستمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای باردهی باید تغذیه کودی و آبیاری مناسبی داشته باشید و در صورت وجود آفت و بیماری، اونهارو کنترل کنید. به هرس فرم دهی حتما نیاز داره.