آریس

جستجو ...
آریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
254آریس
آریس0آریس

نهال نارنج

نه اصلا تو این چند روز نه سمی زدم نه کودی دادم و هفته یک بار بهش اب میدادم که اون هم کردم ۱۰روز به ۱۰ روز یک بارآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

این لکه ها بیماری یا آفت نیست چون فقط برگهای یک سمت درخت این علائم دارن. احتمال میدم مواد خاصی روی برگها ریخته شده و باعث این علائم شده. از کود میکرو و ماکرو استفاده کنید و آبیاری منظمی داشته باشید.

مشاوره حضوری (به زودی)