آریس

جستجو ...
آریس

اراد محمودی

1 سال پیش
|
288آریس
آریس0آریس

نهال نارنج

اگر این سم ها را برای نهالم انجام بدم درست می شه و چند بار باید انجام بدهمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر خب تغذیه گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه به عوامل نامساعد محیطی میشه. مقدار مصرف روی کودی که تهیه میکنید نوشته شده. انگشتتون چند سانت تووی خاک گلدان کنید و در صورتی که خاک به انگشت شما چسبید پس زمان آبیاری به تعویق بندازید تا زمانی که خاک به انگشت شما نچسبه.

مشاوره حضوری (به زودی)