آریس

جستجو ...
آریس

مهدی صادقی

1 ماه پیش
|
101آریس
آریس0آریس

رشد محصول

چه نوع کود استفاده کنم بوته رشد سریع داشته باشهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر آخرین کودی که دادید چه موقع بوده و چه کودی بوده؟