آریس

جستجو ...
آریس

مهدی صادقی

1 سال پیش
|
291آریس
آریس0آریس

گل دهی

سلام برای گل دهی و بار گرفتن گوجه چه کودی استفاده کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

در زمان گلدهی از کودهای فسفر بالا مثل 10-52-10 (یا کود مونو فسفات پتاسیم) و آمینو اسید و ریزمغذی کامل (یا کود حاوی روی و بر یا کود فروت ست) استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)