آریس

جستجو ...
آریس

خداکرم فرهادی

فارس، مرودشت
|
7 ماه پیش
|
78آریس
آریس0آریس

منطقه

سلام منطقه ما سردسیر استآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

فعلا چون هوا سرده نیازی نیست کود بدید تا بعد از رفع سرما یعنی اوایل بهار که از کود فسفر بالا مثل 10-52-10 و ۵۰ کیلو اوره استفاده کنید. اگر توان مالی داشتید از اسید هیومیک و کود میکرو هم میتونید بدید.