آریس

جستجو ...
آریس

بهزاد ابراهیمی

اذربایجان شرقی، بناب
|
1 سال پیش
|
118آریس
آریس0آریس

اقدامات برای بهسازی هلو

برای بهسازی و بهبود وضعیت درخت های هلو ۶ ساله چه اقداماتی ضروری استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر هرس مناسب و اصولی و به موقع، برنامه کودی مناسب، آبیاری منظم و اجتناب از آبیاری غرقابی و تنش خشکی، کنترل به موقع آفات و بیماریها از جمله اقدامات مهم برای همه ی درختان هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)