آریس

جستجو ...
آریس

علی

1 سال پیش
|
284آریس
آریس2آریس

تغذیه

بهترین زمان استفاده از هیومیک اسید و سولفات روی واسه درخت سیب چه زمانی استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر سولفات روی میتونید به صورت چالکود و در زمان تورم جوانه و پس از برداشت میوه استفاده کنید. در واقع زمانهای مهم استفاده از سولفات روی هستش. از اسید هیومیک هم میتونید در زمان چالکود و اولین آبیاری و بعد از برداشت محصول استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)