آریس

جستجو ...
آریس

محمد

1 سال پیش
|
262آریس
آریس1آریس

علف هرز ومبارزه باان

چه علف کشی می توان برای گندم وعدس استفاده کرد در مرحله پنجه زنیآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر برای مزارع نخود برای کنترل باریک برگها میتونید از علفکش سوپر گالانت (به میزان 0.6 تا 1 لیتر در هکتار) و یا گالانت (به میزان 2 لیتر در هکتار) و برای کنترل پهن برگها میتونید از علفکش لنتاگران (به میزان 2.5 تا 3.5 لیتر در هکتار) استفاده کنید. برای کنترل علف های هرز گندم اگر باریک برگ و پهن برگ دارید از علفکش دو منظوره آپیروس به میزان 26.6 گرم در هکتار و یا آتلانتیس به میزان 1.5 در هزار استفاده کنید. اگر با توجه به تصویر فقط پهن برگ دارید میتونید از توفوردی به میزان 1 تا 1.5 لیتر در هکتار استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)