آریس

جستجو ...
آریس

abozar.golbakhshi

کرمان، جیرفت
|
28 روز پیش
|
66آریس
آریس1آریس

رشد برگی

درود دوستان برا رشد برگی گوجه از چه کودی استفاده کنمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

28 روز پیش

باسلام ووقت بخیر از کود سه بیست به همراه اسیدآمینه و جلبک استفاده کنید.