آریس

جستجو ...
آریس

محسن جباری

25 روز پیش
|
65آریس
آریس0آریس

درخت صنوبر

سلام لطفا بفرمایید که بهترین زمان کود دهی باغ صنوبر چه زمانی هست و تا چند سال نیاز به کود دهی دارد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

باسلام ووقت بخیر کوددهی باید یکی در پاییز به صورت چالکود صورت بگیره و دیگری در بهار با شروع رشد گیاه. اینکه تا چندسال نیاز به کوددهی داره بستگی به هدفتون از کشت داره که بهره بردای کوتاه مدته یا بلند مدت.