آریس

جستجو ...
آریس

الیاس

7 ماه پیش
|
156آریس
آریس0آریس

آلبالو

سلام بیماری این درخت چیست و از چه سمی استفاده کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر دوست عزیز با این یک عکس و با این زاویه ای که شما عکس تهیه کرده اید نوع مشکل قابل تشخیص نیست و نیازه که عکس های بیشتر و در زوایه بهتری تهیه کنید یا اینکه از کارشناسان در محل استفاده کنید.