آریس

جستجو ...
آریس

الیاس

23 روز پیش
|
103آریس
آریس0آریس

باغی

سلام بیماری این درخت چیست واز چه سمی باید استفاده کردهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

23 روز پیش

باسلام و وقت بخیر بیماری شانکر هستش و باید با یک وسیله تیز پوستهای سیاه و پوسیده درخت بتراشید تا به قسمت سالم تنه برسید، بعد برای پوشش و پانسمان از بردوفیکس رقیق نشده استفاده کنید. وسایل برای هربار استفاده حتما با الکل یا وایتکس رقیق شده ضدعفونی کنید. شاخه های آلوده از 10 تا 15 سانتیمتر پایین تر از محل آلودگی هرس کنید و بسوزانید.