آریس

جستجو ...
آریس

علی حکیمی

15 روز پیش
|
53آریس
آریس0آریس

باغی وکوددهی

سلام مهندس جوانه درختان درحال تورم شدن هستن از چه کودی یا محلول پاشی استفاده میکنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

15 روز پیش

باسلام و وقت بخیر باید از کود فروت ست استفاده کنید.