آریس

جستجو ...
آریس

مهدی علیپوران

خراسان رضوی، قوچان
|
13 روز پیش
|
51آریس
آریس0آریس

روغن ولک

آیامیشوداین دوتاسم باهمدیگه باروغن ولک قاتی کنیم هیچ خطری برای درخت نداردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 روز پیش

باسلام و وقت بخیر پروپارژیت قابلیت اختلاط با روغن نداره ولی اتیون میتونید با روغن مصرف کنید. خود اتیون خاصیت کنه کشی داره و فکر نمیکنم نیازی به استفاده از پروپارژیت به صورت همزمان با اتیون نباشه