آریس

جستجو ...
آریس

بهزاد بهرامی

6 ماه پیش
|
71آریس
آریس0آریس

سس

سلام چقندرم سس دارد راهنمایم کنید ممنونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل سس در چغندرقند میتونید از سم پروپیزامید (سس اوت) به میزان 2.5 در هزار در زمان 2 تا 4 برگی چغندرقند و قبل از اتصال سس به چغندرقند و یا از سم اتوفومزیت (استمت) به میزان 2 در هزار در زمان قبل از اتصال سس به چغندرقند و یا در زمان اتصال استفاده کنید.