آریس

جستجو ...
آریس

محمد پهلوان نژ

6 ماه پیش
|
143آریس
آریس1آریس

گلخانه خیار سبز

برای گلدهی خیار از چه کودی استفاده کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از کودهای فسفر بالا مثل ۱۰-۵۲-۱۰ استفاده کنید.