آریس

جستجو ...
آریس

غلام احمدخسروی

خراسان جنوبی، درمیان
|
6 ماه پیش
|
80آریس
آریس1آریس

کود دهی گل محمدی ۴ساله

باسلام باتوجه ب اینکه پای هردرخت دو بیل کودمخلوط مرغ وگاوی بصورت چالکود زیرکردم ایا کود دیگری توسعه میفرائید؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر مقداری کود اوره به خاک اضافه کنید.