آریس

جستجو ...
آریس

محمد

8 ماه پیش
|
78آریس
آریس0آریس

دونه های قرمز رنگ

این دونه های قرمز رنگ روی شاخه ها وزرد شدن بعضی از برگ ها نشانه ی چیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 8 ماه پیش

لطفا روی تنه و شاخه بررسی کنید که آیا از این دانه های قرمز دیده میشه یا خیر. اگر دیده نشد پس مورد خاصی نیست و ممکنه غدد ترشحی خود درخت باشن. برای درختتون هم اگر هنوز در سن باردهی نیست میتونید از کود سه بیست به صورت آبیاری استفاده کنید و کود میکرو کامل هم محلولپاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)