آریس

جستجو ...
آریس

سیروس جهانبخشی

کرمانشاه، اسلام اباد غرب
|
10 ماه پیش
|
120آریس
آریس1آریس

سرمازدگی گندم

سلام،وقت بخیر،لطفاًراهنمائی بفرمائید: زراعت گندم(دیم) بنده طی یک شب دچارسرمازدگی شده وبیش ازهفتاددرصدبرگهای محصول زردشده،اما ریشه کاملاًسالمه،بنابراین دنبال راهکار و چاره هستم،(آیااصلاًاًمحصول بهبودپیدامیکنه؟)ضمناًهمین محصول علف هرزش زیاده،آیا ایرادنداره که باهمین وضعیت سم علف کش بپاشم؟ بسیارممنون که وقت میذارید‌و راهنمائی میفرمائید)آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر تا رفع تنش سرمایی و بهبود رشد مجدد گندم از مصرف علفکش خودداری کنید. بعد از تنش سرمایی شما باید از کودهای اسید آمینه استفاده کنید تا گیاه دوباره رشد خودشو از سر بگیره.

مشاوره حضوری (به زودی)