آریس

جستجو ...
آریس

سیروس جهانبخشی

کرمانشاه، اسلام اباد غرب
|
1 سال پیش
|
147آریس
آریس0آریس

سرمازدگی گندم

بسیارممنونم آقای مهندس لرستانی، فقط میخوام بدانم که اگر سم علفکش و کود اسیدآمینه رو باهم مخلوط کنم وبپاشم مشکلی نداره؟ ودرصورتیکه نشه باهم بپاشم،بایدبا فاصله چند روز ازهمدیگر بپاشم؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

علفکش برای اینکه موثر واقع بشه باید گیاه علف هرز در شرایط نرمال رشدی باشه تا سم علفکش وارد بافت های گیاه بشه و گیاه علف هرز از بین بره. علاوه بر این، مصرف علفکش در زمانی که گندم در شرایط تنش قرار داره باعث تشدید تنش خواهد شد. زمانی باید اقدام به سمپاشی کنید که علف های هرز رشد عادی خودشونو بعد از تنش سرمایی از سر گرفتن.

مشاوره حضوری (به زودی)