آریس

جستجو ...
آریس

آرش نم نبات

1 ماه پیش
|
45آریس
آریس0آریس

محلول پاشی

بهتر است محلول پاشی روی برگ انجام شود یا زیر برگ؟چرا؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر محلولپاشی باید بر روی سطح برگ انجام بشه و جذب از سطح برگ انجام میشه، چون روزنه ها در سطح برگ هستند.

مشاوره حضوری (به زودی)