آریس

جستجو ...
آریس

اکبر مقتدری

1 سال پیش
|
97آریس
آریس1آریس

هرس سیب

با سلام درخت سیب را در مرحله گل دهی میتوان هرس کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر شما فقط میتونید شاخه های خشک و آسیب دیده و بیمار هرس کنید. در غیر اینصورت نباید هرس کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)