آریس

جستجو ...
آریس

سعید زمانی

7 ماه پیش
|
81آریس
آریس0آریس

کرم سفید ریشه

سلام وقت بخیر برای مبارزه با کرم سفید چه راه کاری پیشنهاد میفرمایید؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 ماه پیش

باسلام وو قت بخیر برای کنترل کرم سفید ریشه میتونید به آفت کرم سفید ریشه و راه های مبارزه با آن مراجعه کنید و اطلاعات لازم در مورد پیشگیری و کنترل کسب کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)