آریس

جستجو ...
آریس

اسماعیل حسن زاده

7 ماه پیش
|
73آریس
آریس0آریس

الوچه

نهال یک ساله الوجه یه مقدار برگش قرمز شده .کودی یا چیزی باید بدم .منل سه بیست پودری ممنونم از رشتآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 ماه پیش

باسلام و قت بخیر از کود سه بیست استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)