آریس

جستجو ...
آریس

آ.گرشاسبی

1 سال پیش
|
328آریس
آریس0آریس

کرم گذاشتن میوه درختان

راه درمان کرم گذاشتن میوه آلبالو و گیلاس ، آلو زرد و زرد آلو بعد از چیدنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و و قت بخیر اگر منظورتان مگس میوه مدیترانه ای هستش باید یکسری اقدامات زراعی و شیمیایی برای کنترل این آفت انجام بدید. 1) کارت های زرد چسبنده، تله های فرمونی، تله های جاذب غذایی و تله های سراتراپ برای شکار انبوه آفت در باغ نصب کنید. 2) میوه های آلوده و ریخته بر روی زمین جمع آوری کنید و در عمق 50 سانتیمتری خاک دفن کنید یا در کیسه های نایلونی ضخیم و بدون منفذ نگهداری کنید. 3) برداشت زود هنگام میوه های میزبان آفت و عدم جابجایی و انتقال میوه های آلوده. 4) طعمه پاشی تنه درختان تا محل انشعابات شاخه ها با پروتئین هیدرولیزات 3 درصد به همراه سم مالاتیون 2 در هزار . 5) زیرو رو کردن خاک (شخم و یخ آب زمستانه) در باغ های آلوده به منظور از بین بردن شفیره های زمستان گذران آفت.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

خب پس لطفا عکس از کرم ها و حشره بالغ از فاصله نزدیک تهیه و ارسال نمایید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

زمان هرس که یکی هرس خشک هستش که باید در زمستان انجام بدید و هرس سبز که در بهار و تابستان انجام میشه. یکی از مهمترین زمان های سمپاشی ها در واقع سمپاشی زمستانه هستش که باید با روغن و دیازینون یا اتیون انجام بدید و سمپاشی های بعدی بر اساس نوع آفت بایستی صورت بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به هرس باردهی درختان (انگور،انار، زیتون، سیب و گلابی) و شکل هرس و نکات مهم هرس در درختان میوه هسته دار و هرس باردهی انواع درختان میوه و فواید آن مراجعه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)