آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل صفایی

خراسان شمالی، شیروان
|
5 ماه پیش
|
72آریس
آریس0آریس

چیکار کنم

برای رفع چیکار کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر علائم کمبود عناصر میکرو دیده میشه و باید کود میکرو کامل محلولپاشی کنید و از کود سه بیست به صورت آبیاری استفاده کنید.