آریس

جستجو ...
آریس

Zohreh Hassanzadhe

1 سال پیش
|
648آریس
آریس-1آریس

خزانه برنج

علت زرد شدن وسوختگی برگهای خزانه برنج والبته توسینیهای نشا به این شکلهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر عکستون از زاویه مناسب گرفته نشده و تشخیص سخت میکنه، اما زرد شدن برگهای نشا برنج میتونه به دلیل کمبود عناصر غذایی، بیماری، هوای سرد و ... باشه که باید بررسی بشه کدام عامل دخیل بوده.

مشاوره حضوری (به زودی)