آریس

جستجو ...
آریس

یاسین حسن زاده

4 ماه پیش
|
40آریس
آریس0آریس

درخت گردو

سلام درخت گردو رو در چه خاکی باید کاشت؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

گردو در خاک های رسی سنگین و مرطوب رشد مناسبی ندارد. وجود خاکهای نیمه سنگین از نوع شنی رسی و لومی برای پرورش گردو مناسب است و عمق خاک باید حداقل 3 متر باشد. درختان گردو در خاکهایی با بافت لومی یکدست و با عمق زیاد بیشترین محصول را تولید می کنند. خاکهای لومی نسبت به خاکهای شنی به دلیل ویژگی حاصلخیزی آنها و حفظ بهتر رطوبت ارجح بوده و امکان مدیریت بهتر آبیاری را دارند. حداكثر شوری برای گردو 4 میلی موس بر سانتیمتر است. اسیدیته مناسب برای پرورش گردو حداقل 5 و حداکثر 7.5 می باشد.