آریس

جستجو ...
آریس

یاسین حسن زاده

6 ماه پیش
|
70آریس
آریس1آریس

کود

سلام کود NPK مخصوص برنج چه کودی هست؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

6 ماه پیش

کود NPK مناسب برای برنج، شامل 20-20-20 (سه بیست) است. برای رشد بهینه، برنج به ریز مغذی هایی از جمله روی، آهن و منگنز نیاز دارد. بهتر است با انجام آزمایش خاک، نیازهای تغذیه ای خاص محصول برنج تعیین و مقدار مناسب کود بر اساس آن تنظیم شود.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 ماه پیش

بهتره از کودهای پودری یا گرانوله استفاده کنید چون میزان عناصر اونها بیشتر از کودهای مایع هستش. و اینکه کودی که شما گفتید میزان فسفرش کم هستش در حالی که فسفر برای ریشه دهی نشاها و پنجه دهی اهمیت زیادی داره.

مشاوره حضوری (به زودی)