آریس

جستجو ...
آریس

یاسین حسن زاده

15 روز پیش
|
40آریس
آریس1آریس

کود

سلام کود NPK مخصوص برنج چه کودی هست؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

15 روز پیش

کود NPK مناسب برای برنج، شامل 20-20-20 (سه بیست) است. برای رشد بهینه، برنج به ریز مغذی هایی از جمله روی، آهن و منگنز نیاز دارد. بهتر است با انجام آزمایش خاک، نیازهای تغذیه ای خاص محصول برنج تعیین و مقدار مناسب کود بر اساس آن تنظیم شود.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 15 روز پیش

بهتره از کودهای پودری یا گرانوله استفاده کنید چون میزان عناصر اونها بیشتر از کودهای مایع هستش. و اینکه کودی که شما گفتید میزان فسفرش کم هستش در حالی که فسفر برای ریشه دهی نشاها و پنجه دهی اهمیت زیادی داره.

مشاوره حضوری (به زودی)