آریس

جستجو ...
آریس

محمد باقری

فارس، لارستان
|
4 ماه پیش
|
40آریس
آریس0آریس

فلفل

سلام فلفل رشد کرده ولی گل میده و خشک میشهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از چه کودی استفاده میکنید؟