آریس

جستجو ...
آریس

si

اذربایجان غربی، ارومیه
|
4 ماه پیش
|
78آریس
آریس0آریس

سیب

سلام. شکوفه های درخت سیب قرمز اینجوری شدن و با کوچکترین باد یا حرکت میریزن و فقط سیب های قرمز اینجوری شدنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر ریزش گل در سیب میتونه به دلیل تنش سرمایی و یا گرده افشانی ناقص و یا کمبود عناصر غذایی باشه. در زمان تورم جوانه ها از کود فروت ست استفاده کردید؟ آیا هوای سرد در زمان گلدهی در منطقه نداشتید؟