آریس

جستجو ...
آریس

جمال الدین

گلستان، رامیان
|
1 سال پیش
|
94آریس
آریس1آریس

گوجه فرنگی

برایزیاد کردن بار گوجه باید چکار کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر در اوایل گلدهی از کودهای فسفر بالا مثل 10-52-10 و میکرو کامل و آمینو اسید استفاده کنید. در زمان تشکیل میوه از کود کلسیم بور استفاده کنید و در زمان رشد میوه از کودهای پتاسه مثل 36-12-12 استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)