آریس

جستجو ...
آریس

Dashti

خراسان رضوی، قوچان
|
8 روز پیش
|
26آریس
آریس2آریس

استفاده از آنغوزه جهت دفع آفت

با سلام آیاا استفاده از آنغوزه جهت دفع آفت های باغ انگور توصیه میشودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 روز پیش

باسلام و و قت بخیر بله میتونید از آنغوزه برای دفع آفات استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)