آریس

جستجو ...
آریس

محمد علی پور

4 ماه پیش
|
57آریس
آریس0آریس

رشد نکردن برگ درخت سیب

سلام درخت میوه خوبی داره اما برگها ضعیف رشد کردندآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر کمبود عناصر میکرو دیده میشه و از کود میکرو کامل به صورت محلولپاشی استفاده کنید.