آریس

جستجو ...
آریس

فاطمه درسا

4 ماه پیش
|
100آریس
آریس1آریس

نمونه خاک

سلام لطفا نمونه را تشریح بفرمایید...آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر آزمایشگاه خاک بر اساس آنالیز خاکتون توصیه های لازم دادن که بایستی بر اساس توصیه های داده شده عمل کنید.