آریس

جستجو ...
آریس

فرزین

3 ماه پیش
|
50آریس
آریس-1آریس

زردی برگ نهال هلو و توقف رشدش

سه هفتش رشد نهال ها متوقف شده یکی در میان این مشکل و دارنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر کمبود عناصر میکرو دیده میشه و از کود میکرو کامل استفاده کنید.