آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضا واقف زاده

3 ماه پیش
|
34آریس
آریس0آریس

محلغپاشی

باسلام سیلیکات پتاسیم باکلسیم مخلوط کردم و محلول پاشی کردم روی درختان میوه آیا مشکلی برای درختان و میوه آنها پیش میادآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام ووقت بخیر خیر مشکلی نداره.