آریس

جستجو ...
آریس

رسول

اصفهان، اصفهان
|
3 ماه پیش
|
53آریس
آریس0آریس

تند شدن تربچه چیست

لطفا علت تند شدن تربچه را بفرمایید روزی دو بار ابیاری میکنم خاکش زهکشی خوبی دارد کودهای حیوانی و شیمیایی هم برای رشد داده شده است و الان فقط آبیاری میکنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر ازت زیاد، کود حیوانی زیاد و خشکی هوا و همچنین برداشت دیرتر از موعد غده باعث تند شدن مزه تربچه میشه.