آریس

جستجو ...
آریس

محمد علی پور

3 ماه پیش
|
87آریس
آریس1آریس

برگ هلو

سلام استاد هر قارچکشی میزنم جواب نمیده اکسی کلر مس زدم بردو زدم کاپتان زدم میوه هم میریزهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و قت بخیر سمپاشی باید به فاصله 14 روز دوباره تکرار بشه و اینکه بهترین زمان سمپاشی در دو مرحله، اواخر پاییز پس از ریزش برگها و آخر زمستان در مرحله تورم جوانه های گل هستش. شما باید در پاییز و زمستان سمپاشی میکردید تا بیماری بتونید کنترل کنید و بعد از گسترش بیماری کنترلش سخت تر هستش. از ميشوبردوكس 18SC% به میزان 5 در هزار استفاده کنید چون در کنترل بیماری غربالی درختان هسته دار موثرتره و اینکه سمپاشی 14 روز بعد تکرار کنید.