آریس

جستجو ...
آریس

محمد مهدی باکری

اصفهان، مبارکه
|
3 ماه پیش
|
35آریس
آریس0آریس

علف کش برنج

با سلام خدمت شماعلف کش نشابرنج را اشتباه برای خزانه استفاده شده راه حل چیست؟ باتشکر از شماآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام وو قت بخیر میتونید آب خرانه رو عوض کنید و اینکه از کود آمینو اسید استفاده کنید.