آریس

جستجو ...
آریس

ماهان خزایی

10 ماه پیش
|
47آریس
آریس0آریس

یونجه

سلام وقت بخیر مقدار استفاده از گوگرد و پتاسیم برای هر هکتار را لطف میکنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر شما همزمان با کشت منظورتونه یا برای هر چین؟؟

مشاوره حضوری (به زودی)