آریس

جستجو ...
آریس

احمدی

1 سال پیش
|
157آریس
آریس0آریس

باغ انگور

سلام وقت بخیرببخشیدمیشه سم قارچ کش وکوداوره وشیرابه کودکبوترراهم زمان درآبیری به باغ انگورداد؟؟همدیگرراخنثی نمیکنن؟آیاتاثیری برای رشدبه خصوص بوته درحال استپ دارد؟؟درصمن باغ دارای قارچ زیادوبدون رشداست ممنونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام ووقت بخیر قارچکش برای بیماری ریشه و طوقه هستش یا بیماری برگی؟؟

مشاوره حضوری (به زودی)