آریس

جستجو ...
آریس

محمدعلیپور

فارس، شیراز
|
11 ماه پیش
|
175آریس
آریس0آریس

آفت آفتابگردان

سلام برای دفع آفت گنجشک که مغزآفتابگردان میخوره روشی هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل خسارت گنجشک ها در مزارع آفتابگردان استفاده از سم بسيار بدبو آربين به ميزان 1 ليتر كافی است. بايد چوب هايی در اطراف مزرعه تعبيه کنید و پارچه های آغشته به اين سم را آويزان کنید تا با حركت باد بوی اين سم، پخش بشه و باعث دوری گنجشک ها بشه. اين كار بايستی در طول مدت دانه بستن تا برداشت هر 4 روز يكبار تكرار بشه. البته میتونید از توپ های ایجاد کننده صدا و یا مترسک هم استفاده کنید. روشهای گفته شده به صورت 100 درصد از خسارت گنجشک ها جلوگیری نمیکنه.

مشاوره حضوری (به زودی)