آریس

جستجو ...
آریس

احمدی

1 سال پیش
|
194آریس
آریس1آریس

باع انگور

نیمی بیشتر ازدرختان باغ زرد شده چند روز پیش اینجوری نبود الان زیاد زرد شده وزیربوته هاراکندیم طوقه سفیدک داره ودارای قارچ می باشد از قارچ کشم در آبیاری استفاده کردیم ولی خوب نشده آیا می شود از قارچ کش و کود اوره همزمان در آبیاری استفاده کنیم درضمن در زمستان کود گوسفندی و کود کامل و گوگردخاکی استفاده کردیم وحالا باید چیکار بکنیم تا زردی از ببن برودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

خب پس مشکل شما بیماری قارچی هستش. باید اول نوع بیماری مشخص بشه تا سموم مناسب برای اون بیماری به شما معرفی بشه. میتونید قارچکش و کود اوره با هم اختلاط کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)