آریس

جستجو ...
آریس

میثم

11 ماه پیش
|
67آریس
آریس0آریس

ترە

ترە وپیازهایی کە در حیاط دارم از پایین زرد شدن دلیلش چی میتونە باشە ؟لطفا راهنمایی کنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر زرد شدن برگ پیاز ممکنه در اثر کمبود عناصر غذایی، خسارت آفات و بیماری ریشه ای و تغییرات آب و هوایی باشه که باید بررسی بشه علت کدام مورد هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)