آریس

جستجو ...
آریس

Hamid

اصفهان، لنجان
|
8 ماه پیش
|
256آریس
آریس0آریس

اصول کود دهی به گیاه ماش

سلام اصول کود دهی به گیاه ماش به چه صورته و چه کود هایی در چه زمانی از رشد گیاه باید مصرف کرد به صورت غرق آبی هر 8 روز یک بار آبیاری میشود دمای هوا بین 18 تا °38 می‌باشد استفاده به صورت محلول پاشی امکان پذیر نیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 8 ماه پیش

باسلام وو قت بخیر مقدار 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت تقسیط (پایه 50 کیلوگرم در هکتار و باقیمانده به صورت سرک) و مقدار 150 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل و 200 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم در زمان کاشت به خاک اضافه کنید. محلولپاشی برگی کمپلکس عناصر میکرو و آمینوپتاسیم در اوایل دوره رویشی برای رفع کمبود در دوره داشت ماش مناسب هستش. در صورت عدم امکان محلولپاشی کودهای میکرو، کودهای سولفات روی، سولفات آهن و سولفات منگنز همزمان با کودهای پایه به خاک اضافه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)