آریس

جستجو ...
آریس

Hamid

اصفهان، لنجان
|
11 ماه پیش
|
366آریس
آریس0آریس

اصول کود دهی به گیاه ماش

سلام اصول کود دهی به گیاه ماش به چه صورته و چه کود هایی در چه زمانی از رشد گیاه باید مصرف کرد به صورت غرق آبی هر 8 روز یک بار آبیاری میشود دمای هوا بین 18 تا °38 می‌باشد استفاده به صورت محلول پاشی امکان پذیر نیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام وو قت بخیر مقدار 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت تقسیط (پایه 50 کیلوگرم در هکتار و باقیمانده به صورت سرک) و مقدار 150 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل و 200 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم در زمان کاشت به خاک اضافه کنید. محلولپاشی برگی کمپلکس عناصر میکرو و آمینوپتاسیم در اوایل دوره رویشی برای رفع کمبود در دوره داشت ماش مناسب هستش. در صورت عدم امکان محلولپاشی کودهای میکرو، کودهای سولفات روی، سولفات آهن و سولفات منگنز همزمان با کودهای پایه به خاک اضافه کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)