آریس

جستجو ...
آریس

سید کاظم عربی مقدم

2 ماه پیش
|
58آریس
آریس1آریس

خشکی برک درخت

چرا نهال زردالو م برگهاش دارن خشک میشنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر فقر شدید عناصر غذایی بخصوص پتاس دیده میشه و میتونید از کود سه بیست استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)