آریس

جستجو ...
آریس

سید کاظم عربی مقدم

9 ماه پیش
|
67آریس
آریس1آریس

خشکی برک درخت

چرا نهال زردالو م برگهاش دارن خشک میشنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر فقر شدید عناصر غذایی بخصوص پتاس دیده میشه و میتونید از کود سه بیست استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)