آریس

جستجو ...
آریس

دلیری

11 ماه پیش
|
96آریس
آریس1آریس

نیزاروعلف های هرز

سلام زمینی خریدم که نیزاره برای از بین بردن نی ها چکار باید بکنم سوزاندن زمین خوبه؟ یکبار از ریشه نصف نی هارا کندم که درعرض یکماه چند برابر شد چکار کنم از ریشه خشک بشنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر پس از برش اندام های هوايی نی و كاهش ذخاير ريشه و ريزوم علف هرز، هم زمان با رشد مجدد و حداكثر سرعت رشد، عمليات سمپاشی با استفاده از علفكش های مثل ويدمستر و رانداپ انجام بدید. توصيه ميشه علفكش رانداپ به میزان 8-6 ليتر در هكتار همراه با اختلاط كود سولفات آمونيوم به ميزان 8-6 كيلوگرم در هكتار (جهت افزايش اثربخشی علفكش) به كار گرفته بشه. علفكش ويدمستر كه تركيبی از رانداپ و سولفات آمونيوم هستش، نيز برای اين منظور توصيه میشه.

مشاوره حضوری (به زودی)