آریس

جستجو ...
آریس

Hamid

اصفهان، لنجان
|
10 ماه پیش
|
60آریس
آریس0آریس

زرد شدن برگ های بالایی لوبیا

سلام یک زمین لوبیا دارم به صورت غرق آبی هر ۸ روز آب میخورد برگ های تازه اش شروع به زرد شدن کرده اندآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بیماری پوسیدگی فوزاریومی رییشه لوبیا هستش. از بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش کاربوکسین تیرام باید استفاده کنید. فاصله کشت رعایت کنید و از آبیاری زیاد خودداری کنید. در مزراع با سابقه آلودگی به بیماری فوزاریوم از لوبیا قرمز استفاده کنید و سعی کنید تناوب رعایت کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)